021/210-0254 office@abco.co.rs
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Snimanje dna ehosonderom "single beam"

Ehosonder (ultrazvučni dubinomer) je uređaj koji meri brzinu kojom se zvučni talasi prostiru kroz vodu, od sonde do dna i nazad. Kako je brzina prostiranja zvučnih talasa kroz vodu konstantna (pri određenoj temperaturi vode), dubina je srazmerna vremenu putovanja talasa. Smetnje u radu ehosondera može da napravi visoka koncentracija suspendovanog nanosa (odbijanje talasa od čestica nanosa). Klasični „single beam“ ehosonder, koji snima dno duž linije kretanja plovila, se najčešće koristi za snimanje korita plovnih reka.

Slika 1

Slika 1 prikazuje camac opremljen ehosonderom i GPS uredjajem, na slici se jasno vidi antena GPS uredjaja i sonda. Kota dna sa pozicijom se dobija kombinacijom GPS uredjaja i ehosondera. GPS odredjuje poziciju i visinu sonde, a ehosonder odredjuje rastojanje od sonde do dna. Nakon transformacije dobijenih podataka GPSom i oduzimanjem rastojanja dobijenim ehosonderom dobijamo kotu dna.

Pri radu Ehosonder salje automatski podatke o dubini, a GPS uredjaj se moze podesiti da te podatke prikuplja i vezuje za datu poziciju u RTK metodi snimanja. Podesavanje se moze namestiti na vremenski period ili rastojanje u odnosu na prethodno snimljenu tacku (oba slucaja su zavisna od brzine kretanja plovila i brzine GPSa pri zapisivanju podatka.

Opsezi frekvencija Ehosondera:

  • 24kHz do 210kHz za analizu na dubinama od 0.3m do 1000m,
  • 3.5kHz do 12kHz za analizu na dubinama većim i od 10km, deep

Mi posedujemo EHO SONDER ATLAS DESO 300, PORTABLE SINGLE CHANNEL ECHOSOUNDER WITH PAPER RECORDER sa sondom za podvodna merenja dubina do 600m.

Situacioni plan snimljen klasičnim „single beam“ ehosonderom prikazan je na slici 2 i na slici 3 isti Situacioni plan – vizuelni prikaz uradjen u AutoCAD Map 3D.

Slika 2

 

Slika 3

Reference

Za potrebe projektovanja mostova:

Dunav kod Bačke Palanke, Dunav kod Žeželjevog mosta, Dunav kod Ade Huje

Snimanje akumulacija:

Jezero Barje, Jezero Rusanda, Akumulacija Zavoj

Snimanja reka i kanala:

Južna Morava 90km, Zapadna Morava 20km, Ibar 10km, Veliki Bački kanal kod Kule,….

Pozovite nas

VLADAN ANĐELKOVIĆ

tehnički direktor, stručni nadzor na kontroli kvaliteta geodetskih merenja i geodetskih mreža

vladan.andjelkovic@abco.co.rs

+381 64 821 6528