021/210-0254 office@abco.co.rs
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Parcelacija, preparcelacija i ispravka granice parcele

Parcelacija je podela jedne parcele na dve ili više parcela na zahtev imalaca prava svojine, sem za potrebe eksproprijacije (prevođenje privatne svojine u državnu uz nadoknadu) uz zahtev za provođenje parcelacije ne dostavlja se saglasnost upisanih lica, odnosno dokaz o rešenim imovinsko pravnim odnosima na zemljištu. Preparcelacija je ukrupnjavanje zemljišta t.j. spajanje dve ili više parcela istog vlasnika u jednu parcelu.

Parcelacija, odnosno preparcelacija se radi na osnovu projekta parcelacije i preparcelacije kojim rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke. Sastavni deo projekta parcelacije i preparcelacije je i projekat geodetskog obeležavanja koji izrađuje geodetska firma, a rukovodi diplomirani inženjer geodezije sa odgovarajućim licencama. Projekat parcelacije i preparcelacije overava organ lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma. Nakon ovjere projekta parcelacije i preparcelacije pristupa se izradi elaborata parcelacije odnosno preparcelacije u skladu sa pravilnikom o katastraskom premeru i katastru nepokretnosti.

Organ nadležan za poslove premera i katastra (Republički geodetski zavod) provodi parcelaciju odnosno preparcelaciju i donosi rešenje o formiranju katastraskih parcela. Novoformirane parcele obeležavaju se na terenu propisanim belegama.
Parcelacija izvan građevinskog zemljišta obrađuje se na osnovu zahteva imalaca prava svojine i elaborata geodetskih radova. Na obradivom poljoprivrednom zemljitu površina novoformiranih parcela ne može biti manja od 0.5 hektara, a na obradivom zemljištu uređenom komasacijom površina ne može biti manja od jednog hektra niti se mogu provesti takve promene u bazi podataka.

Pozovite nas

SANjA VUKASOVIĆ

samostalni referent za poslove održavanja premera i katastra nepokretnosti u Odseku za održavanje premera i katastra nepokretnosti

sanja.vukasovic@abco.co.rs

+381 64 821 6517