021/210-0254 office@abco.co.rs
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Geodetske mreže – Geodetske mreže objekta GMO

Definicija koordinatnog sistema objekta

Osnovna objašnjenja

Geodetska mreža se definiše kao konfiguracija tri ili više tačaka koje su međusobno povezane geodetskim merenjima ili opažanjima. Preciznost mreža zavisi od preciznosti instrumentarija i metoda merenja, dok pouzdanost mreža zavisi od geometrije povezanih merenih veličina u geodetskkim mrežama. Zajedno pouzdanost i preciznost daju tačnost geodetske mreže.

Vrste geodetskih mreža

 • Visinske mreže – jednodimenzionalne (1D)
 • Horizontalne mreže – dvodimenzionalne (2D)
 • Prostorne mreže – trodimenzionalne (3D)

Prema vrstama i opažanjima geodetske mreže možemo postaviti u sledeći grafički prikaz

Geodetske mreže se primenjuju:

 • kao osnova za određivanje dimenzija, oblika i gravitacijskog polja Zemlje,
 • kao osnova za premer i održavanje Zemljine površine (katastar nepokretnosti itd),
 • kao osnova za prenošenje projektovanih objekata,
 • kao osnova za priključivanje drugih mreža istog ili nižeg ranga.

U privredi, geodetskoj praksi, najznačajnije su geodetske mreže neophodne za održavanje Državnog premera i katastra nepokretnosti i geodetske mreže neophodne za prenošenje projektovanih objekata na teren. Geodetske mreže za projektovanje i izvođenje objekata nazivamo u privredi i geodetske mreže objekata, odnosno GMO, koje zapravo predstavljaju koordinatni sistem objekta neophodan za analize, pozicioniranje tokom gradnje i određivanje deformacija.

Uspostavljanje geodetske mreže objekta – materijalizacija i definicija koordinatnog sistema objekta

Geodetska mreža objekta uspostavlja se kroz tri etape:

Projekat GMO – određuje se konstalacija mreže (oblik mreže i broj tačaka) i plan merenja (koje veličine se mere u mreži i sa kojom preciznošću). Primenjuje se statistička analiza poznata pod nazivom Metod najmanjih kvadrata i određuju tačnosti nepoznatih elemenata (merenih veličina ili koordinata) a priori.

Izvođenje GMO – realizacija mreže na terenu: rekognosciranje (izbor mesta za postavljanje belega – tačaka), stabilizacija i opažanje veličina predviđenih projektom.

Analiza GMO – Primenjuje se statistička analiza poznata pod nazivom Metod najmanjih kvadrata i određuju tačnosti nepoznatih elemenata (merenih veličina i/ili koordinata tačaka).

Kao produkt prethodno navedenih radnji dobija se Tehnička dokumentacija o realizaciji GMO nephodnoj za rešavanje određenog zadatka. Možemo konstatovati da svaki objekat u privredi koji se gradi mora imati materijalizovan koordinatni sistem jer bez njega pozicizije delova objekta nije moguće uspostaviti.

Stručnjaci naše firme svaku geodetsku mrežu objekta, uspostavljaju da zadovolji kriterijume, odnosno tolerancije neophodne za određeni zadatak. Optimizaciju radnji, od načina stabilizacije (fundirani stub sa uređajem za prisilno centrisanje, kamena belega sa mesinganim reperom na vrhu ili bolcna) do odabira metode merenja (opažanja pravaca u jednom ili više girusa, opažanja GPS vektora u trajanju od pola sata do nekoliko sati itd.), odabira koje veličine merimo u GMO (koliko prekobrojnih merenja obezbeđujemo u mreži i u kakvom su geometrijskom odnosu) pa sve do činjenice koje instrumente primenjujemo u pogledu preciznosti, primenjujemo jer od iste isključivo zavisi ekonomska opravdanost – odnosno cena.

Stručnjaci zaposleni u preduzeću AB&Co Geosystems trude se da se upoznaju sa svim elementima objekta i u saradnji uglavnom sa projektantima statičarima odrede najoptimalniju varijantu koordinatnog sistema objekta.

Firma za projektovanje i izvođenje geodetskih radova „AB&Co Geosystems“ doo može da se pohvali da poseduje neophodne instrumente, softver i geodetske stručnjake za najviše ciljeve, odnosno da poseduje neophodne resurse da uspostavlja mreže visoke tačnosti (od jednog do nekoliko milimetara tačnosti).

Instrumentari koji primenjujemo u razvijanju geodetskih mreža objekata su:

 • Dvofrekventni GPS prijemnici proizvođača Leica i Sokkia, preciznosti: horizontalno (3+0.5 D[km]) mm; vertikalno (6+0.5 D[km]) mm,
 • Visoko – precizna multi – stanica proizvođača Leica, MS50, preciznost merenja pravca ispod 1“, preciznost merenja dužine 1+1.5 ppm,
 • Visoko precizna totalna stanica proizvođača Leica, TS11, preciznost merenja pravca ispod 1“, preciznost merenja dužine 1+1.5 ppm,
 • Visoko precizna totalna stanica proizvođača Leica, TS13, preciznost merenja pravca ispod 1“, preziznost merenja dužine 1+1.5 ppm,
 • Visoko precizni niveliri proizvođača Leica, DNA 03, preciznost merenja visinske razlike 0.3 mm/√km

Takođe geodetski stručnjaci firme „AB&Co Geosystems“ doo poseduju iskustvo u određivanju mreža koje se najčešće primenjuju u geodetskoj delatnosti.

REFERENCE:

Reference projekata i realizacija geodetskih mreža za premer i održavanje Državnog premera i katastra nepokretnosti:

 • Poligonska mreža u naseljenom mestu KO Kulpin, SO Bački Petrovac,
 • Nivelmanska mreža u naseljenom mestu KO Bački Petrovac, SO Bački Petrovac,
 • Poligonska mreža u naseljenom mestu KO Vizić, SO Bačka Palanka,
 • Poligonska i nivelmanska mreža u naseljenom mestu KO Neštin, SO Bačka Palanka (u toku) itd

Reference projekata i realizacija GMO za geodetsko snimanje, obeležavanje i geodetsko osmatranje ponašanja objekata i tla:

 • GMO za izgradnju tržnog centra Promenada – Nepi,
 • GMO za snimanje i obeležavanje Državnog puta Bajmok – Bačka Topola,
 • GMO za snimanje i obeležavanje Državnog puta Rogačica – Bajina Bašta,
 • GMO za snimanje i obeležavanje Državnog puta Irig – Ruma,
 • GMO za snimanje i obeležavanje Državnog puta Sjenica – Aljinovići,
 • GMO za izgradnju fabrike „LEAR“ u Novom Sadu,
 • Praćenje sleganja i ponašanja objekata i tla, svetski priznate statističke metode određivanja veličine pomeranja, 12 mostova i propusta – GLAVNI PROJEKAT OSMATRANJA OBJEKATA Autoput E-763 Beograd – Požega Deonica: Ub – Lajkovac km 40+645.28 – km 53+139.91.
 • GMO za potrebe idejnog projekta izgradnje mosta na Adi Huji (u toku),
 • GMO za potrebe izgradnje novog Žeželjovog mosta.

Primer GMO

Za potrebe izgradnje fabrike „LEAR“ na osnovu zahteva investitora Zavod za izgradnju grada Novog Sada, uspostavili smo GMO koja je služila za praćenje gradnje, prenošenja projekta na teren i razne druge potrebe. Mreža se sastoji od 10 tačaka s tim što je jedna tačka služila samo za orijentaciju koordinatnog sistema u Državni koordinatni sistem. Mreža je materijalizovana kamenim belegama sa mesinganom bolcnom na vrhu belege. Nakon opažanja pravaca i dužina, opažanja visinskih razlika i statističke obrade podataka, dobili smo sledeće statistike:

oznaka tačkeY[m]MY[cm]X [m]Mx[cm]H [m]MH[mm]
OP17412261.222Fix5016634.680Fix76.4470.9
OP27412188.9200.15016747.2200.176.8700.9
OP37412120.4780.25016850.9220.276.5190.9
OP47412007.5160.25016786.0050.276.6210.9
OP57411883.2550.25016697.5050.376.5831.0
OP67411814.8530.25016560.1790.476.4901.0
OP77411907.8050.25016506.1740.376.5340.9
OP87412005.2390.25016465.8070.276.3910.9
OP97412111.9410.25016535.6370.177.0030.9

Realizovani projekti