021/210-0254 office@abco.co.rs
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Topografski premer i komasacija

Komasacija je jedna od najsloženijih geodetskih radova u oblasti državnog premera. Komasacija se sastoji od čitavog niza geodetskih aktivnosti:

 • Razvijanja geodetske osnove
 • Projektovanje putne i kanalske mreže
 • Analitičke razrade projekta
 • Prenošenje projekata na teren
 • Katastarski topografski premer

Osnovni cilj komasacije je preraspodela vlasništva i ukrupnjavanje zemljišnih parcela u cilju boljeg raspolaganja zemljištem. Uređenjem zamljišta kroz komasaciju najlakše i najbrže se izrađuje katastar nepokretnosti, digitalni katastarski plan, Prostorni plan RS itd.

Rezultat obnove premera dobija se digitalna prostorna baza podataka o nepokretnostima i imaocima prava na nepokretnostima koja sadrži sve elemente za formiranje katastra nepokretnosti za predmetnu katastarsku opštinu. Tačnost podataka i njihova savremena prezentacija predstavljaju garanciju za dalje lako održavanje podataka katastra nepokretnosti.

Od 2010. godine u Srbiji je započeto 18 komasacija, većina je na teritoriji AP Vojvodine 15, od toga firma  „ AB&Co Geosystems“ kao clan konzorcijuma je učestvovala na realizaciji čak 8 komasacija.

Reference

 • Izvođenje geodetsko – tehničkih radova u postupku obnove premera za područje KO Sirig, rad na obnovi premera građevinskog i vangrađevinskog reona
 • Izvođenje geodetsko – tehničkih radova u postupku obnove premera komasacijom za područje KO Maglić,
 • Izvođenje geodetsko – tehničkih radova u postupku obnove premera za područje KO Despotovo, rad na obnovi premera građevinskog i vangrađevinskog reona
 • Izvođenje geodetsko – tehničkih radova u postupku obnove premera za područje KO Bački Petrovac, rad na obnovi premera građevinskog i vangrađevinskog reona
 • Izvođenje geodetsko – tehničkih radova u postupku obnove premera za područje KO Donje Vidovo, rad na obnovi premera građevinskog i vangrađevinskog reona
 • Izvođenje geodetsko – tehničkih radova u postupku obnove premera za područje KO Kulpin , rad na obnovi premera građevinskog i vangrađevinskog reona
 • Izvođenje geodetsko – tehničkih radova u postupku obnove premera za područje KO Baranda, rad na obnovi premera građevinskog i vangrađevinskog reona
 • Izvođenje geodetsko – tehničkih radova u postupku komasacije za područje KO Vizić rad na obnovi premera građevinskog reona i obnovi premera u postupku komasacije vangrađevinskog reona
 • Izvođenje geodetsko – tehničkih radova u postupku komasacije za područje KO Neštin rad na obnovi premera građevinskog reona i obnovi premera u postupku komasacije vangrađevinskog reona