021/210-0254 office@abco.co.rs
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Postupak ozakonjenja

Postupak ozakonjenja je legalizacija bespravno izgrađenih objekata.

Zakon o ozakonjenju objekta stupio je na snagu 27. Novembra 2015. godine. Na osnovu ovog zakona uređeni su uslovi, postupak i način ozakonjenja objekta, odnosno delova objekta koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju.

Mi nudimo ozakonjenje pomoćnih i drugih objekata koji su u funkciji glavnog objekta a to su: ostave, garaže, bazeni, bunari, septičke jame kao i ozakonjenje poljoprivrednih odnosno poslovnih objekata. Takođe objekat koji može pristupiti postupku ozakonjenja jeste objekat završen u građevinskom smislu, tj. objekat koji se može uskladiti sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti objekta.

Pored navedenih objekata vršimo i ozakonjenja podzemnih vodova (podzemne instalacije), kao i nadzemne vodove (nadzemne instalacije), koji po tehničkim karakteristikama i položaju predstavljaju samostalne objekte.

Postupku ozakonjenja mogu pristupiti fizička i pravna lica koji su vlasnici objekata vidljivih na satelitskom snimku R.Srbije iz 2015. Godine. Za sve objekte koji nisu vidljivi na satelitskom snimku građevinski inspektor donosi rešenje o rušenju koje je izvršno danom donošenja.

Da bi objekat mogli da legalizujemo neophodno je da njegov vlasnik pribavi uverenje da je objekat stabilan, da ne ugrožava stabilnost terena i susedne objekte, takođe da nije izgrađen na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizišta, močvarno tlo i sl.).

U cilju mogućnosti ozakonjenja pribavljaju se:

 • dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu i objektu
 • elaborat geodetskih radova
 • uverenje urbanizma o mogućnosti ozakonjenja
 • izveštaj o zatečenom stanju nezakonito izgrađenog objekta

Nudimo izradu “Elaborata geodetskih radova “- elaborat legalizacije objekta, koji je sastavni deo izveštaja o zatečenom stanju objekta. Izrađujemo ga u skladu sa propisima o državnom premeru i katastru.

Kada je predmet ozakonjenja zgrada koja se sastoji od zasebnih fizičkih jedinica, elaborat izrađujemo za zgradu i sve posebne fizičke delove zgrade.

Procedury izrade elaborata geodetskih radova vršimo na sledeći način:

 • najpre vršimo prijavu geodetskih radova nadležnom organu (Republički geodetski zavod).
 • nakon pribavljenih podataka predmetne parcele tim stručnjaka naše firme „AB&Co Geosystems“ pristupa geodetskom snimanju nezakonito izgrađenih objekata. Samo geodetsko snimanje vršimo se geodetskim intrumentima neophodne tačnosti (Totalna stanica). Naš tim ljudi koji vrši geodetsko snimanje takođe pribavlja neophodne informacije sa terena kao što su: spratnost objekta, namena objekta, način korišćenja kao i vlasništvo nad objektima kako bi sačinili zapisnik o izvršenom uviđaju koji predstavlja jedan od važnih elemenata elaborata geodetskih radova.
 • na osnovu prikupljenih podataka sa terena i snimljenih detaljnih tačaka predmetnih objekata pristupamo kancelarijskoj obradi u cilju izrade elaborata geodetskih radova. Elaborat izdajemo prema važećem zakonu o državnom premeru i katastru u tri primerka koji zatim predajemo nadležnoj jedinici lokalne samouprave.
 • za objekte koji su sprovedeni u grafičkoj bazi katastra nepokretnosti, na terenu vršimo snimanje slemena objekta, odnosno prikazujemo relativnu visinu objekta koju upisujemo na kopiji plana izdatoj od strane Republičkog geodetskog zavoda. Trajnost kopije plana je 6 meseci.

Osnovna načela naše firme „AB&CO Geosystems“ DOO su: pouzdanost, tačnost, brzina i efikasnost kako drugih vrsta geodetskih radova, tako i samog ozakonjenja. Konstantna posvećenost klijentu je ono što nas odvaja od ostalih kompanija slične stuke, kao dokaz svega toga je na stotine realizovanih elaborata geodetskih radova za fizička i pravna lica.

Reference

Osnovna načela firme „AB&CO Geosystems“ DOO  su: pouzdanost, tačnost, brzina i efikasnost kako drugih vrsta geodetskih radova, tako i samog ozakonjenja. Konstantna posvećenost klijentu je ono što nas odvaja od ostalih kompanija slične stuke, kao dokaz svega toga je na stotine realizovanih  elaborata geodetskih radova za fizička i pravna lica.

Izdvajamo neke od njih:

 1. U saradnji sa projektanskom kompanijom“ Delta inženjering“ realizovali smo ozakonjenje velikog broja objekata za potrebe JP Elektroprivrede Srbije – ogranak TE -KO KOSTOLAC.
 2. Ozakonjenje objekata na teritoriji Opštine Merošina za potreba Geografskog Informacionog sistema (GIS).
 3. Ozakonjenje objekata za potrebe JP EMS AD – Elektromreže Srbije.
 4. Ozakonjenje objekata za potrebe Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo“ Novi Sad.
 5. Ozakonjenje objekata za potrebe JP „Pošta Srbije”.

Pozovite nas

ALEKSANDAR KOVINČIĆ

rukovodilac obrade podataka, šef Odseka za održavanje premera i katastra nepokretnosti

sasa.kovincic@abco.co.rs

+381 64 821 6549