021/210-0254 office@abco.co.rs
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Usluge

Postupak ozakonjenja

Brz i efikasan sistem ozakonjenja svih vrsta objekata u skladu sa svim zakonskim regulativama.

Objedinjena procedura

Snimanje objekta za potrebe ishodovanja upotrebne dozvole po objedinjenoj proceduri

Parcelacija, preparcelacija i ispravka granice parcele

Podela jedne parcele na dve ili više parcela na zahtev imalaca prava svojine

Snimanje instalacija

Snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija sa pripadajućim postrojenjima i uređajima i njihovo evidentiranje u katastar vodova

Terestričko lasersko skeniranje i Fotogrametrijska metoda

Verna reprezentacija objekata u 3D koordinatnom sistemu (point cloud)

Etažiranje

Merenje unutrašnjeg prostora objekata i izrada elaborata za potrebe uknjižbe posebnih delova objekta

Obnova granice parcele

Određivanje granica parcele na osnovu preuzetih koordinata od Službe za katastara nepokretnosti

Topografski premeri komasacija

Preraspodela vlasništva i ukrupnjavanje zemljišnih parcela u cilju boljeg raspolaganja zemljištem.

Inženjerska geodezija

Geodetska merenja u toku projektovanja i izgradnje objekata i geodetski monitoring tokom izgradnje i eksploatacije objekata.

Snimanje dnaehosonderom

Snimanje dna vodenih površina za potrebe izgradnje mostova, kao i snimanje akumulacija, reka i kanala.

Katastarsko topografski plan

Snimanje detalja na parcelama i izrada podloge za projektovanje predmetnog objekta

Geodetske mreže objekata

Pouzdana i precizna izrada geodetskih mreža geodetske mreže neophodnih za prenošenje projektovanih objekata na teren.