021/210-0254 office@abco.co.rs
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Privredno društvo za projektovanje i izvođenje geodetskih radova „AB&CO Geosystems“ D.o.o., iz Novog Sada, je na osnovu stečenih iskustava u svom dasadašnjem poslovanju definisalo uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom kao jedan od prioritetnih ciljeva i preduslova za kvalitetno poslovanje i pružanje usluga investitorima geodetskih radova.

U tom cilju sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS ISO 18001:2007 shvatamo kao sredstvo za unapređenje pružanja geodetskih usluga, kao našeg osnovnog proizvoda i na osnovu toga zauzimanje pozicije na tržištu  i sticanje prepoznatljivog imidža firme kao stručnog, pouzdanog i odgovornog partnera.

Timskim radom svih zaposlenih, uz poštovanje definisanih procedura i sistematizacijom radnih mesta, uspostavljenih nadležnosti, uz neprestano usavršavanje stručnog kadra i permanentno praćenje i usvajanje novih tenoloških procesa, omogućujemo kontinuiran napredak u poslovanju i podizanju kvaliteta naših usluga i u skladu sa tim i nivo geodetskih usluga  prepoznatljiv u odnosu na konkurentski.

Naše poslovanje se ogleda u stalnom zadovoljavanju zahteva klijenata vodeći računa o osnovnim principima poslovanja našeg preduzeća:

  • Pružanje geodetskih usluga uz poštovanje definisanog nivoa kvaliteta izvedenih radova i zadatih rokova.
  • Razvijanje partnerskih odnosa sa investitorima geodetskih radova i korisnicima naših usluga uz razumevanje i ispunjavanje njihovih zahteva sa ciljem da zadovoljstvo naših klijenata bude merilo kvaliteta izvršenih radova.
  • Racionalnim korišćenjem materijala, energije i primenom proizvoda kontrolisanog porekla u cilju  smanjivanja štetnosti na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu.
  • Konkurentnost cena usluga na tržištu uz težnju da se produktivnost rada povećava korišćenjem kvalitetnih instrumenata i opreme uz primenu tehnologija rada i procedura koje će omogućiti kvalitetniju i ekonomičniju uslugu.
  • Podizanje nivoa stručnosti zaposlenih, permanentnom edukacijom uz obezbeđenje adekvatne obuke u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.
  • Obezbeđenje nivoa zarada, kvalitetne opreme opreme i uslova rada kao kontrolisanih uslova za obavljanje radnih zadataka.
  • Preduzimanjem mera bezbednosti i zdravlja na radu u cilju smanjenja i otklanjanja rizika od povredivanja i profesionalnih obolenja zaposlenihč
  • Poboljšavanje naših usluga, procesa i aktivnosti uz stalnu analizu rada svih zaposlenih u cilju eliminisanja grešaka i korekciju  uočenih nepravilnosti, ekoloških uticaja i rizika po bezbednost i zdravlje na radu.
  • Primena principa otkrivanja, kontrole, izveštavanja o neusaglašenostima i korekciju svih uzoraka koji mogu uticati na kvalitet naših usluga, životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu.
  • Osigurati primenu ove politike i principa odgovornosti svih zaposlenih za ostvarivanje postavljenih poslovnih ciljeva preduzeća.